Verilənlər

Verilənlər bazası elektron formada saxlanılan məlumatlar toplusudur. Uğurlu bir verilənlər bazası hər hansı bir şirkət və ya təşkilat üçün vacib hesab olunur. Bunun üçün də databazanın strukturunu bilmək lazımdır. Bu podkastımızda həmsöhbətimiz Dadaş bəy ilk iş təcrübələrindən, həmin işdə qarşılaşdığı çətinliklərdən bəhs etdi. Podkast zamanı, həmçinin databazada olan məşhur konseptlərdəndən (join,keys,er diagrams) haqqında danışdıq. 

Xoş dinləmələr!🤩

Verilənlər bazası
25 Avqust 2021