Ümumi Məlumat:

“Python ilə Data Science” təlimində “Python” ilə datanın oxunması, vizuallaşdırılması, təmizlənməsi və analiz olunması kimi “Data Science” sahəsi üçün lazım olan bütün nəzəri və praktiki biliklər tədris edilir.

Modullar:

Bu modul “Data Science” ilə bağlı ilkin biliklərin formalaşdırılması məqsədi daşıyır. Modulda Ali riyzaiyyat və statistikanın əsas anlayışları tədris edilir.“Machine Learning”-ə girişin də tədris edildiyi təlimimiz 5 moduldan ibarətdir. Modullar aşağıdakı formadadır.

Modul boyu “Python” proqramlaşdırma dilinin “Numpy”, “Pandas”, “Data Visualization tools” kimi “Data Science” üçün önəmli olan hissələrindən bəhs olunur.

Bu modul təlimin əsasını təşkil edir. Təlimdə “Linear Regression”, “Logistic Regression”, “Random Forest” kimi “Machine Learning” üçün önəmli hesab olunan mövzular tədris edilir.

Modul boyu “Gradient Boosting Algorithms”, “GMB and XGBoost” kimi mövzular həm praktiki, həm də nəzəri şəkildə tədris edilir.

Bu modul praktiki əhəmiyyət daşıyaraq hazırda bazarda tətbiq edilən real layihələrin tətbiqindən ibarətdir.
  • Həftədə 2 dəfə
  • 24,0 Saat
  • Orta
  • Bilinmir
  • 320 AZN/ay (Onlayn)
  • 360 AZN/ay (Ənənəvi)